Børa

Døden er ikke tung å bære
for den som har levd nok,
og som dør i rett tid.

Livet er ikke tungt å bære
for den som har nok med seg selv
og som ikke føler med andre.

Andre må tåle belastningen
ved å leve.

Roar Gulbrandsen (1938-

Fra samlingen Grenseland, Sandnes 2011

Vist 2 ganger. Følges av 1 person.

Nye bilder