Viser arkivet for stikkord mai

Hurra for hotellstreiken

HURRA FOR HOTELLSTREIKEN
Maidag lys og grå – på Karl Johan vi står
Streikevester lyser opp i kamp for bedre kår
Lokal forhandlingsrett – ei lønn å leve av
Bak faner – flagg de går i vårens vakre tog
Med pengebingen tung som bly
Med grådighet – profittbegjær – fra by til by
Hotellbaroner seiler støtt på Høyrebølgen blå
Vi roper høyt – stå på
En dag de pengebingen åpne må
Og dere er i mål
Solidaritetsklem fra Gunn Pound

Første mai

Der tramper just nu over jorden en hær
kaldet av maidagens solrene glæde …
Vaaren, som yr vinker sommeren nær,
bruser selv med i den bølgende kjæde
hvorover faner – flammende maner
folkene fremad i maidagens skjær,

Der toner idag over jorden et ord,
livgit av vaaren og favnet av folket,
for at der frem av det foraar som gror,
fælles skal skapes hvad ordet har tolket
soldøpt i faner – hvori man aner
menneskehetens forbrødring paa jord

…Og ordet er frihet og likhet og ret
ras og ruin over raadende løgne!…
Ordet er livskraft og hat under et.
speilet i tusinders mørkvante øine.
- Nyvakt av skjæret – maidagen æret
troner i spirende sommerskrud klædt!

Thorleif Auerdahl (1895-1918)

I tillegg til Rudolf Nilsen er Auerdahl en proletardikter som fikk et svært kort liv. Tuberkulosen gjorde kort prosess med mange.

1. mai på Karl Johan

Det var her vi engang gikk
som den første lille klikk,
spyttet efter, geipet av og spottet.
Tenk å optre som en tolk
for det gråe smalgangsfolk,
her på selve veien op til slottet!
Og den røde klut vi svang,
og den stygge råe sang fy —
så frekt og gyselig og fjotted!

Men vi gikk, vi gikk nå lel,
for vi visste det så vel:
denne gaten har jo alltid med sin tunge
villet kverke alle dem
som har pekt på veien frem,
alt det nye, alt det gryende og unge.
Og vi tviholdt på vår sak
for vi visste godt at bak
skulde engang store massers fotslag runge.

Og vår tro var smittsom, den!
Vi kom stadig fler igjen.
Det var mer enn dagens sut
som bandt oss sammen.
Grå, det var vi visstnok, ja,
men det grå kan være bra
når der luer røde drømmer under hammen!

Rudolf Nilsen (1901-1929)

Fra “Hverdagen”, 1929

Mai på ruten

Nu er det mai på ruten,
i høyblokkene når rørene er sluttet å suse,
på hospitalene når de kjører den døde ut,
i fengslene hele dagen og hele natten
er mai på ruten med sitt hvite ansikt
som drypper blod på alle pander
og legger sin hånd av jern omkring ditt hjerte
- – jordens vår.

Rolf Jacobsen (1907-1994)

Fra samlingen Stillheten efterpå, Oslo 1965

Ill.foto: Torgny

Som de andre

Nå jevner alt
det grønne seg
blir til ett.

Bare mai fikk
tusen nyanser.
Hvert tre har mistet troen
tør ikke være lyst eller mørkt

blir som de andre
med sløvede sanser.

Fra “Spirer i sporene”
Av
Liv Norhaug

Verbum (forlag)