Viser arkivet for stikkord prøysen

Sangen

Hun står og håndterer gitaren og synger om hyrdens får
og maner: – I dag må du komme.
I morgen er tiden omme.
Slik synger hun hele året, og dagene kommer og går.

O, hvilken fryd å få bryte de jordiske lenker og bånd
og skue sin gud i det fjerne.
Jeg bryter min sentenkte hjerne
og undres hvordan hun evner å se en usynlig ånd.

Så synes hun synd på alle som styrtes i avgrunnen ned,
og aldri skal skue hans åsyn.
Så lyder i alles påsyn:
- En underfull frelser jeg eier: Ham alle, alle skal se.

Hun laster den rike bonde som hadde sin aker kjær
og la seg på senga og døde.
Hvem skulle arve hans grøde?
Hans gull og rubiner og perler? O, hvilket jordisk begjær.

Gullet er djevelens åte, og perler er fjas og tull.
Men rarest i hele sangen
er at Getsemanegangen
går gjennom perleporter på gater av pure gull.

Alf Prøysen (1914-1970)

Fra Arbeidermagasinet nr. 49, 1938

Medtatt i antologien “Opprør – Religionskritikk i norsk lyrikk” v/Ronnie Johanson, Oslo 1999

Du skal ikke knele!

Du skal ikke knele og takke for smuler fra herrens bord
fordi du er fattig og liten, og han er allmektig og stor!
Nå er det på tide – du lærer å vite
At du har en rett til å leve og eie en part av vår jord.

Du skal ikke glemme å hevne de triste og tapte slag.
Du har ikke lov til å tenke at hevnen er herrens fag.
Det nytter deg lite, for slepet og slitet
å sitte med foldete hender og vente på dommens dag.

Du skal ikke drømme om lykken, med rikdom og ære og hell.
Det er ikke stort å ta med seg fra vuggen til livets kveld.
Men tør du å kreve – din rett til å leve,
da har du en ære i vente, og lykken vil skape seg selv.

Nei, du skal kjempe for tanken og vite at seiren er din!
Hevne din urett og stille ditt krav, meislet i rekkene inn.
Slaget skal vinnes, så sant at det finnes
håp i ditt unge hjerte, og nag i ditt bitre sinn.

Alf Prøysen (1914-1970)

Fra Arbeidermagasinet nr. 5, 1939

Medtatt i antologien Opprør – Religionskritikk i norsk lyrikk v/Ronnie Johanson, Oslo 1999

Kjærringkjeft

Det svinge ei lykt på en spiker i natta.
Surr -surr – surr – surr -
Det raspe og riv i ei sag oppi Bratta.
Surr – surr – surr – surr -
Det er a Matja Bratsveen som står og sage ved,
for mæinn hennes Matja har itte ti’ tel det,
hæin tenkje kloke tanker og veit så go beskjed.
Og nå ska æille ting ta slutt
og hele væla slettes ut,
og vi ska følje med.

“Haull kjæften din, gett!” sa a Matja og gikk ut.
Surr -surr – surr – surr -
“Du tala på vett, men det ser itte slik ut!
Surr -surr – surr – surr -
Men kæin du redde tia og væla som er grå,
ved at du sitt og tenkje og læs og sputte skrå,
så er det itte meg imot at himlen ska bli blå.
Men vedkassa er like tom,
og det lyt den som er for dom
gå ut og rette på.

Men hvis du kæin tenkje så væla forgylles,
Surr -surr – surr – surr -
ska je saga rågran så vedkassa fylles!
Surr -surr – surr – surr -
Nå ska det snart bli oppsving i æille verdens læinn,
nå sitt’n Jens ved bordet og tenkje æilt’n kæin.
Ja.ska en tenkje tanker, så trengs det stor forstæinn.
Men den som står og riv og slit
så kabben hoppe hit og dit
trenge berre litte græinn.

Nei je er så dom som ei kjærring lyt vara,
Surr -surr – surr – surr -
ska’n livbærja seg med så vettuge kara.
Surr -surr – surr – surr -
Du sier, je ska vente så ska je nok få sjå,
Nei, je ska itte vente, det kæin du klå deg på!
Og sku’ det skje så gæli at væla ska forgå,
og det je saga opp i kveld
sku’ vara fåfengt arbe lell,
så ska je stå på skire trass og ta en kabbe tel!"

Alf Prøysen (1914-1970)

Fra “Viser i tusmørke”

Narrevise

Så syng vi visa om ungdomsglea,
den høve best for en gammal nar.
Med blanke bjellkræinser kringom knea
kæin ingen vekse tel vaksin kar.
Men har´n bjeller, så får dom låte,
og har´n viser, så får dom fram.
Og itte kæille je det å gråte
om aua vassflyg når´n tæk en dram.

I lange, lystige ungdomsnetter
je tralle viser ta mange slag,
så freske jinter med svarte fletter
fekk trampe takta te lysan dag.
Je kom med viser om leik og leven,
og æiller stemte je tona ned,
om snart ´n Torvæill og snart ´n Even
fekk kyss på kjakan og itte je.

Je spelte brurdæinsen mange gonger
te brura snåvå i stakken sin.
Je stødde hæin som sto full og slong der
med brudgomsnellik i frakken sin.
Je sang tel doggen låg blank på reina,
og skulle brurfolket legge seg,
så slo je stiften ved sengebeina
og sa «Tel lykke!» og «Takk for meg!».

Og sku det kåmmå no smått i huset,
je kjørde jordmora nord og sø´
så slaen kvein over tælagruset
og hjula knasa i skarasnø.
Og fæins det enkjer kom je med trøsta,
så langt som visa og målet bar.
Så minke sorgen, så fekk dom løsta
og gikk tel æilters me´n æi´n kar.

Det er ofte sagt meg: Når je ska fara,
så har je tulle bort æill mi ti.
«Å langtifrå,» vil je heller svara,
«je vart den nar´n som je måtte bli.»
Men den som kjinne seg mo i knea
når andre benker seg par om par
og itte gir dom en sang om glea,
hæin vil je kæille en dåli nar.

Alf Prøysen (1914-1970)

Fra “Viser i tusmørke”

Hu Martina Mo

Hu er enkje, hu Martina Mo,
og hu går rundt å pønske på no,
hu har greti og leti,
og tel kreti og pleti
har hu klonke om uskifte bo.
Hu har tjukksådde åkrer og enger,
hu har skauer så langt som du ser.
Men hu si’r som det er:
“Ska je ha meg en kær,
lyt jeg få meg att måken hass Pær.”

Hvis du frir tel hu Martina Mo,
vil hu te seg så heit som ei glo.
Du får konjakk i koppen,
du får slåbrok på kroppen,
du får tøfler istellafor sko.
Og hu ber deg bli over tel mårås
hvis det slår om tel fælandes vær.
Men hu si’r som det er:
“Ska je ha meg en kær,
lyt je få meg att måken hass Pær.”

Har du fridd tel hu Martina Mo,
og du gjerne vil slå deg tel ro,
lyt du ta ta deg frakken,
legge vesten på krakken,
hu vil gjerne bli klar over no.
Og så ber hu deg bli med på loftet,
og du aner at lykka er nær.
Men hu si’r som det er:
“Ska je ha meg en kær,
lyt je få meg att måken hass Pær.”

Oppå møllkuleloftet på Mo
vart det klart det du itte forsto.
Du vart flat som en hara
når hu ba deg å fara
ut i natta tel regnvær og sno.
Du var enten for smal over bringen
eller ryggen to nummer for svær.
Og hu si’r som det er:
“Je lyt få meg en kær
som kan slite ut klea hass Pær.”

Alf Prøysen (1914-1970)

Fra “Viser i tusmørke”

(Musikk av Bjarne Amdahl)


Manden og konen satte sig ned

Manden og konen satte sig ned
og talte om nytt og gammelt
«Alltid så trodde jeg at du var rik
den tid vi kom i sammen.»
«Og var jeg ikke rik, så var jeg som jeg kan
likesågod en kjærring som du er mann.»
Hurra for mig og dig, siger jeg,
og den dag forglemmes aldrig.

Manden han tok sin nattlue av
og slog konen den for øre.
«Således gjør hver ærlig bondemand
når konen hun ei vil høre.
Hvad jeg deg byder, det skal du lyde,
derfor jeg altid husbond vil hete.»
Hurra for mig og dig, siger jeg
og den dag forglemmes aldrig.

Konen tok hodet ut av sin rokk
og slog manden det for panden.
«Slik gjør hver ærlig bondekone
når manden går fra forstanden.
Hvad jeg dig byder, det skal du lyde,
derfor jeg alltid matmor skal hete.»
Hurra for mig og dig, siger jeg,
og den dag forglemmes aldrig.

Manden han gikk i skogen sin
at skjære de kjepper hvite
Konen hun svor på ære og sind:
«Dem skal du selv få slite.»
Og da han kom hjem, så gikk hun igang
så stumpene ham om ørene sang
Hurra for mig og dig, siger jeg
og den dag forglemmes aldrig.

Og slik gikk det til i dagene tre,
og konen ble altid værre.
Manden han faldt da på sine kne
og kaldte sin kone herre.
«Når du mig byder, vil jeg adlyde,
derfor så kai du husmoder hete.»
Hurra for mig og dig, siger jeg,
og den dag forglemmes aldrig.

Manden han gikk ad døren sin,
der møtte han sin nabokvinde.
«Nå har jeg slåss med kjærringen min,
så begge mine øyne rinde. »
«Rett hun da gjorde mot manden sin,
nå går jeg hjem og gjør sådant med min.»
Hurra for mig og dig, siger jeg,
og den dag forglemmes aldrig.

Tonen til denne danske skjemtevisa finst i L.M. Lindemans manuskript. Den står oppskriven som «polskdans» frå «Romsdalen», altså ein slått som har vore brukt til visetone. Den har sikkert vore nedteikna ein gong i siste halvdelen av 1800-talet. Truleg har Lindeman fått slåtten tilsendt av nokon, etter at han begynte å gje ut tonar i hefte.
Teksten er her temmelig lik versjonen i «Skillingsviser» (3), samla av Alf Prøysen.

Tekst: «Skillingsviser» av Alf Prøysen
Tone: Norsk musikksamling. L.M. Lindeman