Viser arkivet for stikkord vår

påskeroser

PÅSKEROSER

Påskens roser visner ei
De møter oss med smil
Nå våkner døde liv til liv
For dødens time er forbi
Og«Snefrids» hvite slør i hi
For roser alltid leve vil
Der våre kjære hviler
I evighetens rike
Gleden skinne vil
I gjensyns vakre time
Da kjærligheten vinne vil
Og ingen død vil finnes

Gunn Pound
Haugenstua

Vår

Det blinker i luften av sommerfuglvinger,
det krypes og kravles med tusen små ben,
sneen har ynkelig grått seg til døde,
og blomstene våkner en etter en.

Blåveis og hvitveis og sneklokker åpner
de blanke små øynene, smiler og ler,
myser mot solen og morgenrøden,
og tror ikke alt det rare de ser.

Og seljene står der med grenene fulle
av svulmende rakler med silkehår.
De ligner små lubne kattepuser
som soler seg i den deilige vår.

Barnedikt av Gabriel Scott

Tidleg vår

Kven kan syngje om venleik
utan å vanta ord
når fløytetonen frå sysvort
stig over snøberr jord?

Kven kan syngje om gleda
når stjerner ei vårnatt sviv
over ei einsleg symre
som skjelv i frost for sitt liv?

Kven kan syngje om sorga
med minning om livsens haust
når sysvorta jublande helsar
morgonroden i aust?

Kven kan syngje om ljoset
så menneskehjarte brenn?
Det kan stundom ei sysvort
ein vårdag når sola renn!

Olav Lavik

Fra “Strofer frå Strilelandet”

Tidleg vår

Skogen står svart i heia.
Linna er nær.
Det sjogar audsleg i nakne greiner.
Det surklar sjukt under gamal is
som ikkje ber.

Eit barn står og glytter i døra.
Ei rute går opp.
Det svalar lint over bleike vangar.
Det skrattar kvast kringom reis og runn
og dunut knupp.

Den bråna eimen av snø ber inn,
og langt borti fjell
ryk det i skavlar og durar det dumpt.
Trøytte andlet snur seg og skodar
dit skredet fell.

Aslaug Låstad Lygre (1910-1966)

Fra “Rit di rune”, Oslo 1957

Mot vår

Eg kom gjennom snøen
var midt i alt kvitt
og ei gnistrande sol
frå blå februarhimmel
mørk fureskog og isvatn
ei kvit lukt av ingenting

då såg eg ei mørk stripe
ei rå fuktig stripe
av jord og glinsande våt mose
eg la meg ned og trekte inn
ei dim forlokkande lukt
frå alt som venta
på andre sida av vinteren

mot kvelden fraus det på
og det var is-stilt i verda
stjernesingling gjennom rommet
ei flammande nordlysstripe
og ei mørk stripe av mose og jord

Sigbjørn Heie (1945-

Fra “Dogg”, Oslo 1986

Den var vor, denne jord (1. maidagssang)

første mai på Lysaker, 1908

Den var vor, denne jord, den var vor
og vi tok den i eie og arv
mot at dele dens trængsler og kaar
og i felesskap skjøtte dens tarv.
Vi randt alle av selvsamme rot,
og vi kjender en adel, kun en,
og se, det er naturens, saa ren
som den harmglødet gaar i vaart blod.

Det var vi, som blev stedbarn paa jord,
skjønt vi skjøttet dens tarv i vor sved
og som sønner av rikeste mor
kanskje trengte lit kjærlighet med.
Vi er træller, ja træller paa jord,
og vort livskald ved dag og ved nat
er at mate de faa, som har sat
sig til fest ved det bugnende bord.

Men vort jordliv er et, det er et.
og hvert annet er drømme og dikt.
Naa, saa er det vel ogsaa vor ret
at faa leve det solfuldt og rikt!
Vi vil leve det solfuldt og rikt,
som det sømmer sig menneskers ret,
for det er ikke bare vor ret,
det er ogsaa vor krevende plikt.

Kamerater! Der suser et tog
over jorden, saa langt som den naar,
og det tordner i hundrede sprog:
Den er vor, denne jord, den er vor!
Den er hans, den er din, den er min.
La os dele dens kaar uten nag,
hvis der ikke paa handlingens dag
skal staa skrik av dens kamprøde skin.

Kamerater! Der truer en ild
over jorden, saa langt som den naar.
Det er viljer, som ikke slap til
og nu brænder i lengsler og saar.
Det er hatet, det flammende hat,
mot en tid, da hver evne vi har,
er i ørknen et rop uten svar,
skjønt fortvilet vi truet og bad.

La dem trampe hver vilje i glød,
la dem reise hver evne til strid,
la dem mætte sit liv av vor nød,
for der kommer, der kommer en tid!
Under fanerne modig og tit
i den vaaknende fremtidssols skjer,
kamerater saa mange vi er,
for vort jordliv, dets frihet og ret!

Nils Collett Vogt (1864-1937)